Kwarki

W Time for the Planet®, umieszczamy działanie w centrum projektu.

Uważamy, że w kontekście problemu, którego żródło jest nam dobrze znane, trzeba temu dać pierwszeństwo przed dyskusjami typu “trzeba tylko, powinno się, zrobiłbym to tak”.

arrow_downward

Jak zostać Kwarkiem ?

Kiedy akcjonariusz Time for the Planet® realizuje akcję w odpowiedzi na wyrażoną potrzebę (czy przez Time, przez Planetę czy przez Kometę), staje się Kwarkiem.

Takie kwarki składają się na istnienie Time for the Planet®.

Tysiące akcjonariuszy Time for the Planet® posiadają mnóstwo umiejętności które mogą zostać wykorzystane w tym lub innym momencie. Dopiero okaże się kiedy będzie trzeba wykorzystać te umiejętności…

SPECJALNE SZKOLENIE :
Wystarczy 1 godzina szkolenia aby zostać się Kwarkiem.

schedule

CZAS ZAANGAŻOWANIA OSOBISTEGO :
Czas zależny od potrzeb.

W fizyce kwark oznacza najmniejszą cząstkę materii.

Innymi słowy, kwark jest podstawą fizycznej egzystencji całego Wszechświata.